Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandingsplass ved nye Kirkenes sykehus

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for en planlagt helikopterlandingsplass ved nye Kirkenes sykehus i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på estimert antall flybevegelser da dette er en ny landingsplass. Beregningene viser at det med dette antallet er det ingen eksisterende bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonekartet. Resultatet er robust slik at selv en fordobling i trafikken ikke vil medføre endring i forhold til dette.
Oppdraggsgiver: Norcolsult AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102005892

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A25766

ISBN

9788214053395

Vis denne publikasjonen hos Cristin