Til hovedinnhold
Norsk English

Drift og operasjon Nye rømmingssikre merdkonsept

Sammendrag

Produsenter av plastmerder har i det siste utvidet sitt sortiment med merder på opptil 157 meter i omkrets. Hvor det tidligere ble benyttet 90-meters ringer, blir det nå tatt i bruk enheter som i volum øker med en faktor på 3. Det medfører nye utfordringer på driftssiden å ta i bruk så store enheter. Motivasjonen for å ta i bruk større enheter er et ønske om videre effektivisering av oppdrettsvirksomheten. De nye enhetene har så langt ikke innført mer rømmingssikker teknologi, og risikoen for en rømming fra en slik enhet blir i utgangspunktet ikke mindre enn ved bruk av en mindre enhet. Konsekvensen dersom en rømming inntreffer, vil derimot kunne bli mye større. I dette arbeidet er det valgt å se spesielt på problemstillinger og aktuelle teknologiløsninger for drift av store enheter, med formål å redusere rømming fra morgendagens merdløsninger.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033152

Vis denne publikasjonen hos Cristin