Til hovedinnhold
Norsk English

Samlerapport Nye rømmingssikre merdkonsept

Sammendrag

Prosjektets hovedmål har vært å bidra med kunnskap som kan medvirke til å redusere rømming av laks fra merdoppdrett, samt bidra med konseptutvikling og verifikasjon slik at målene i ""Nasjonal tiltaksplan mot rømming"" oppnås. Følgende punkter oppsummerer prosjektets delmål: 1. Utvikle nye kommersielle notløsninger. Det legges vekt på at faren for rømming sterkt reduseres ved å redusere belastningene på notposen og ved opprettholdelse av volum og geometri (for å unngå propell i not). 2. Utvikle ny forankringsteknologi med vekt på kompliserte topografiske forhold for å redusere faren for havari i storm eller når anlegget har blitt utdatt for annen skade. 3. Etablere driftsrutiner for nye konsept. 4. Bidra med generisk teknologi som kan kommersialiseres av enkeltleverandører. I prosjektet er det laget 10 rapporter som hver behandler avgrensede deltema. Denne samlerapporten oppsummerer arbeidene som er gjort gjennom hele prosjektet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033101

Vis denne publikasjonen hos Cristin