Til hovedinnhold
Norsk English

Motorferdsel i utmark. støyberegninger

Sammendrag

STF90 A05131 
Det er vist ved eksempler hvordan et eksisterende program for lyutbredelse kan benyttes for å visualisere støykonsekvensene av motorferdsel i utmark. For å fremskaffe nødvendig datamateriale til beregningene er det utført støymålinger på en del typiske snøscootere.

Oppdragsgiver: Direktoratet for naturforvaltning, Statens forurensningstilsyn
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.27

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A2573

ISBN

8214038111

Vis denne publikasjonen hos Cristin