Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøvennlige vegdekker. Resultater fra støy- og teksturmålinger på vegdekker i Kongsvingerområdet, 2004

Sammendrag

STF90 A05109 Det er gjennomført støymålinger etter CPX-metoden på i alt 11 ulike vegdekker i Kongsvingerområdet, inklusive 5 tynndekker ved Rasta. I forhold til referansedekket (Ska14) gir de beste tynndekkene (Ska8) en støyreduksjon på ca. 2 dB(A) i hastighetsområdet 50-60 km/t.En spesiell måling etter ""Coast-by-metoden"" (forbirulling med avslått motor) på et Ska11-dekke (Rv.2), der det ble kjørt både i hjulspor (med slitasje) og på vegskulder (uten slitasje), antyder en piggdekk/slitasje-effekt som gir ca. 2-2.5 dB(A) økning i støynivå.Statens vegvesen har utført teksturmålinger på de 11 testdekkene nevnt ovenfor høsten 2004, fordelt på begge kjøreretninger (felt 1 og felt 2). SINTEF IKT har analysert teksturregistreringene med hensyn til teksturspektra og et sett med karakteriserende parametre avledet fra teksturspektra og vegoverflatens profildata. Detaljdata for dette er rapportert i vedlegg. Analyser av sammenheng mellom støy og tekstur skal gjøres senere på et samlet datamateriale. En foreløpig regresjonsanalyse viser at støyen (LA cpx) grovt sett øker med økende mpd-verdi (midlere profildybde) for vegdekker med minst én piggdekksesong, men med indikasjoner på at støyen også kan avhenge av andre teksturbeskrivelser.

Oppdragsgiver: Vegdirektoratet, Veg- og trafikkfaglig senter i Trondheim
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E214 / 90E239

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A2571

ISBN

8214038065

Vis denne publikasjonen hos Cristin