Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøyberegning for Bergen lufthavn Flesland. Støysonegrenser etter T-1277 for eksisterende rullebane og et scenario med 2 rullebaner.

Sammendrag

STF90 A050061 Det er beregnet flystøysonegrenser for Bergen lufthavn Flesland i henhold til retningslinje T-1277 fra Miljøverndepartementet. Beregningen er foretatt med programmet NORTIM og basert på trafikksituasjonen sommeren 2004 og en prognose 10 år frem i tid. Beregningsgrunnlaget er en oppdatering av det grunnlag som ble benyttet i 1999, men med nye trafikktall og noen endringer i trafikkmønsteret slik Avinor har kunngjort i AIP. Sammenlignet med resultatet fra 1999 er totalt areal i støysonene gått ned, og sonene er mer avlange.Støysonekartet ligger i hovedsak i Bergen kommune, men berører også kommunene Fjell, Sund og Askøy. Disse kommunene skal i henhold til T-1277 inngå i en høringsprosess om grunnlaget for beregningen.I tillegg til støysonekartet er det også gjort en oppdatert beregning av støynivå ved boliger med referanse til kartlegging etter forurensningsforskriften.Et scenario for 2025 med ny parallell rullebane er også beregnet og vist støysonegrenser for.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E232

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A2568

ISBN

8214036615

Vis denne publikasjonen hos Cristin