Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonale mål for industri - oppdaterte beregninger av SPI

Sammendrag

STF90 A05055 Det er gjennomført en oppdatering av beregning av SPI for hele landet, basert på nytt utdrag av Bransje og foretaksregisteret. Kildegrunnlaget er videre korrigert pga informasjon fra en internettbasert spørreundersøkelse om ekstern industristøy i Oslo, samt en manuell kontroll av bedrifter i Trondheimsområdet.Med korrigert kildegrunnlag gir det SPI = 33 897 for hele landet.I alt 601 bedrifter i Oslo fikk tilsendt spørreskjema via e-post eller faks, med svar via internett. Kun 39 bedrifter besvarte spørreskjema, dvs. en svarprosent på ca. 6 %. Erfaringene fra denne type undersøkelse var såpass dårlige at det ikke anbefales å gjennomføre tilsvarende undersøkelse på landsbasis.Det er gjennomført spesielle beregninger av SPI for Oslo og Trondheim. Videre er det foretatt spesielle vurderinger av bransjene Skipsverft og Skraphandlere.

Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E203

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A2567

ISBN

8214036607

Vis denne publikasjonen hos Cristin