Til hovedinnhold
Norsk English

Oljeforurensning i Horten havn

Sammendrag

SINTEF mottok en sedimentprøve fra Horten Havn for Kystverket på grunn av mistanke om oljeforurensning. Prøven ble tatt av en dykker etter observasjon om oljesøl i havneområdet mellom Kystverkets anlegg og Horten Havns stål kai. Mye tyder på at oljefilmen i havneområdet er fra en sterkt forvitret bunkersolje, med mulig innblanding av gamle rester av spillolje eller motorolje. Konsentrasjon av oljeholdig materiale ble beregnet til å være mellom 200-300mg/kg i tørt materiale.På området der bunnprøven ble tatt, har det tidligere vært raffinerivirksomhet. Tidligere raffinerivirke kan ikke utelukkes som mulig kilde til oljeforurensningen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214055504

Vis denne publikasjonen hos Cristin