Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysonegrenser for helikopterbasen ved Sørlandet sykehus i Arendal

Sammendrag

STF90 A05036 Det er beregnet støysonegrenser for helikopterlandingsplassen ved Sørlandet sykehus i Arendal etter metodene beskrevet i retningslinjene T-22/84 og T-1277 fra Miljøverndepartementet. I tillegg er det beregnet kartleggingsgrenser relatert til forskrift til forurensningsloven (grenseverdiforskriften). Beregningene er foretatt med NORTIM, det norskutviklede programmet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse, for trafikken slik den var sommeren 2004, samt for en prognose for 2014.Resultatene viser at det er størrelsen MFN (maksimum flystøynivå) som i svært stor grad dimensjonerer støysonene. Det er flere boliger innenfor støysonegrensene, også innenfor støysone II og III. For støysone II og III er det utelukkende MFN på natt som dimensjonerer. Det er et mindre antall boliger innenfor kartleggingsgrensen etter grenseverdiforskriften. Disse bygninger er derfor pålagt å undersøkes med hensyn på kartlegging av behov for tiltak på fasadeisolasjon. Støysonene skal normalt inntas i Arendal kommunes planverk og oversendes derfor kommunen. Resultatene foreligger på digitalt format i tillegg til de figurer som er vist i denne rapport.

Oppdragsgiver Sørlandet sykehus HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E100.15

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A2564

ISBN

8214036550

Vis denne publikasjonen hos Cristin