Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysonegrenser for en helikopterlandingsplass på Laderud Nordre, Saksumdal, Lillehammer.

Sammendrag

STF90 A05018
Det er beregnet støysonegrenser etter metodene beskrevet i retningslinje T-1277 fra Miljøverndepartementet. I tillegg er det beregnet kartleggingsgrenser relatert til forskrift til forurensningsloven (grenseverdiforskriften).Beregningene er foretatt med NORTIM, det norskutviklede programmet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.Resultatene viser at bygningene på gården Laderud Nordre blir liggende innenfor støysone I. En mindre bygning (uthus) på Laderud Søre ligger på yttergrensen av støysone I. Bolighuset på Laderud Nordre ligger innenfor kartleggingsgrensen i grenseverdiforskriften. Med normal fasadeisolasjon vil det ikke være behov for tiltak på bygningen for å tilfredsstille krav til innendørs støynivå. Støysonene skal inntas i Lillehammer kommunes planverk og må derfor oversendes kommunen i henhold til bestemmelsene i retningslinje T-1277. Resultatene foreligger på digitalt format i tillegg til de figurer som er vist i denne rapport.

Oppdragsgiver: Corvus AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.16

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A2562

ISBN

8214036526

Vis denne publikasjonen hos Cristin