Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysonegrenser for helikopterlandingsplass ved sykehuset i Tønsberg

Sammendrag

STF90 A05016 Det er beregnet støysonegrenser etter metodene beskrevet i retningslinje T-1277 fra Miljøverndepartementet. I tillegg er det beregnet kartleggingsgrenser relatert til forskrift til forurensningsloven (grenseverdiforskriften).Beregningene er foretatt med NORTIM, det norskutviklede programmet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.Resultatene viser at det er flere bygninger innenfor støysonegrensene, hvorav tre ligger inne i støysone II. De samme bygninger ligger også innenfor kartleggingsgrensen i grenseverdiforskriften. Det anbefales derfor at disse bygninger undersøkes med hensyn på å kartlegge behov for tiltak på fasadeisolasjon. Støysonene skal inntas i Tønsberg kommunes planverk og må derfor oversendes kommunen i henhold til bestemmelsene i retningslinje T-1277. Resultatene foreligger på digitalt format i tillegg til de figurer som er vist i denne rapport.

Oppdragsgiver: Sykehuset i Vestfold HF
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.10

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A2560

ISBN

8214036518

Vis denne publikasjonen hos Cristin