Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av organisasjonsmodell Helse Nordmøre og Romsdal HF

Sammendrag

SINTEF har på oppdrag for Helse Nordmøre og Romsdal HF evaluert organisasjonsmodellen for helse¬foretaket. I henhold til bestillingen, skal dagens organisasjonsmodell evalueres ut fra følgende hoveddimensjoner: - Ledelse og beslutningsstruktur- Samarbeid og kommunikasjon (formelt og uformelt)- Effektiv og forsvarlig pasientbehandling med god kvalitet- Faglig utvikling- Effektiv ressursutnyttelse Etter vår vurdering er den valgte avdelingsstrukturen hensiktsmessig. Flere av avdelingene har fått til et faglig samarbeid på tvers av sykehusene, noe som langt på vei må tilskrives stabilt og godt lederskap over tid. For andre avdelinger har en ennå ikke fått på plass en intern organisasjonsplan og de faglige samarbeidsgevinstene er så å si fraværende. Helseforetaket har ennå en vei å gå når det gjelder å leve opp til de tre stabbesteinene som er nedfelt i HNR: - Snakke med – ikke om - Ta konsekvensene – ikke omkampene- Ønsker et helhetlig ansvar: Kvalitet, personell, penger og helseforetak     Det foreliggende tallmaterialet (2002-2004) gir ikke grunnlag for å tilskrive utviklingen når det gjelder produktivitet og effektivitet til den organisasjonsmodellen som ble vedtatt i 2003. I de avdelingene hvor en hadde en godkjent organisasjonsplan, var 2004 et implementeringsår. Samtidig hadde flere av de store avdelingene (bl.a. medisin og kirurgi) ikke fått godkjent noen organisasjonsplan, og har det fortsatt ikke i 2006 (ledelse på 3.nivå er ikke etablert for legegruppene).

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78G17030

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Marit Pedersen
  • Trond Halvdan Harsvik
  • Lars Erik Kjekshus
  • Per Kristian Vareide

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF AS

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A93

ISBN

9788214040166

Vis denne publikasjonen hos Cristin