Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Tønsberg flyplass, Jarlsberg

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Tønsberg flyplass Jarlsberg i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på flytrafikken for året 2012 og en 10 års prognose for aktiviteten.Det er i tillegg utarbeidet et støysonekart for modellflyaktiviteten etter grenseverdier for motorsportbaner.
Oppdragsgiver: Jarlsberg Luftsportssenter BA
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102005393

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A25597

ISBN

9788214053340

Vis denne publikasjonen hos Cristin