Til hovedinnhold
Norsk English

Støy fra tunnelåpninger ved Nordre avlastningsveg, Ilsvika

Sammendrag

STF90 A05003 I forbindelse med utbygging av Nordre avlastningsveg gjennom Trondheim, har SINTEF IKT fått i oppdrag av Statens vegvesen å vurdere støyen fra tunnelåpningene mot rundkjøringen i delområde Skjæringen. Dette gjelder åpningen mot nord for Steinbergtunnelen, og åpningen mot vest for kulverten mot delområde Nedre Ila. Rapporten kommenterer kort beregningsgrunnlaget for støy fra tunnelåpninger, og de forutsetninger og begrensninger som ligger i den beregningsmetoden som er brukt. Støy fra tunnelåpningene er beregnet i 8 punkter som representerer støyfølsomme områder (boliger, åpne områder). Resultatene er gitt som A-veid døgnekvivalent støynivå ved de trafikkforhold som er gitt. Støynivåer er gitt for hver tunnelåpning og samlet. Resultatene viser tydelig at beregningspunkter som ligger på eller nær forlengelsen av tunnelaksen er utsatt for slik støy. Resultatene kommenteres, og usikkerhet i resultatene anslås.  

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E101.07

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Ådne Storeheier

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A2556

ISBN

8214036437

Vis denne publikasjonen hos Cristin