Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av stiftelsen Amathea

Sammendrag

SINTEF Helse har gjennomført en evaluering av Stiftelsen Amathea etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Amathea er en privat stiftelse som har som hovedoppgave å gi profesjonell rådgivning ved uplanlagt svangerskap. Amathea var tidligere kjent under navnet Alternativ til abort i Norge. Vi har evaluert virksomheten i forhold til det som er hensikten med den. Hvilke mål styres aktivitetene etter, hvilke verdier ligger til grunn, og hvilken evne har organisasjonen til å arbeide mot sine målsetninger? Vi har samlet data fra Amatheas ledelse og rådgivere, relevante helsetjeneste-aktører og kvinner som har benyttet tilbudet om rådgivning omkring abort både hos Amathea og hos andre instanser. Resultatene tyder på at Amathea er en kunnskapsbedrift med god evne til å gi nøytral og profesjonell rådgivning. Amathea har få brukere i forhold til sin statlige bevilgning, og tjenesten er derfor relativt kostbar. Amathea har i dag ikke evne til å bidra til å redusere abortraten. Dette ser heller ikke rådgiverne som sin oppgave i veiledningen. Om gevinsten av Amatheas virksomhet er høy nok til å forsvare kostnadene, er en politisk verdivurdering der denne evalueringen er ment som et bidrag til beslutningsgrunnlaget.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214040159

Vis denne publikasjonen hos Cristin