Til hovedinnhold
Norsk English

Anker og holdekraft Fullskala forsøk

Sammendrag

SINTEF Fiskeri og havbruk AS gjennomførte fullskala forsøk med ankere til havbruksanlegg i uke 41, 2009. Anker fra fire ulike leverandører ble testet i fullskala og holdekraft ble dokumentert. Forsøkene ble gjennomført nord for Frøya ved hjelp av fartøy fra Namsos Dykkerselskap og Taubåtkompaniet. Prosjektet utgjorde en del av FHF-prosjektet ”Utvikling av sikre oppdrettsanlegg – Fase 2 Arbeidspakke III: Anker og holdekraft (nr 900192)”. Resultatene indikerer at det er store forskjeller mellom de ulike ankerene når det gjelder egenskaper ved gjennomtrengning og innfesting i bunnsedimentet. Ankertypene skiller i egenskaper ved hvor enkelt de finner feste, hvordan de graver seg ned i sedimentet og hvor lett de kan rives ut av sedimentet. Holdekraft målt på de ulike ankertypene var ikke i samsvar med hva som oppgis av de ulike leverandørene. Målte avvik i holdekraft kan tilskrives at bunnforholdene ved lokaliteten hadde innslag av grov stein og noe berg, slik at en del anker ikke trengte skikkelig ned og ble delvis eller helt deformert. Erfaringene fra forsøket viser at kunnskap om faktiske bunnforhold er viktig før man velger ankertype og før ankersetting. Resultatene viser også at ustabilitet og små avvik i dragretning kan gi utslag i deformasjon og i verste fall brudd i anker. Større vindstyrke og bølgehøyde bør derfor unngås ved setting av anker.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Erik Høy
  • Svein Martinsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2010

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049459

Vis denne publikasjonen hos Cristin