Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1 – Måleresultat fra feltmålinger ved oppdrettsanlegget Farmansøya

Sammendrag

I forbindelse med prosjektet ”Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1” ble det målt strekk på anker, ramme og hanefot i et oppdrettsanlegg for å bestemme de maksimale kreftene grunnet vind, strøm og bølger. Vindhastighet og strøm i området ble også målt. Salmar sitt anlegg ved Farmansøya i Roan kommune, Nord-Trøndelag ble valgt som forsøksanlegg på grunn av en eksponert lokalisering. I prosjektet ble det funnet god sammenheng mellom strekkbelastning på anlegget og miljøvariable slik som vind og strøm. Det ble målt strekklaster opp til 6 tonn i en ankerline mens gjennomsnittlig belastning lå på ca 1,1 tonn. Sentralrammen hadde maksimal last på 5,3 tonn og middellast på 0,95 tonn. Den delen av rammen som går mot SØ hadde den minste belastningen og var for det meste slakk. Målte belastninger lå godt under designverdiene som var beregnet i forankringsanalysen. Beregningen i forankringsanalysen viste 16 tonn (inkludert en lastfaktor på 1,15) for ankerline og 18,5 tonn for rammetau. Dvs. en utnyttelsesgrad på 0,37 for ankerline og 0,29 for rammetau. I videre analyse av måledataene vil det være formålstjenelig å se på korrelasjon mellom strøm, vind og strekklaster. Måledataene gjør det mulig å etablere mer nøyaktige statistiske fordelinger av strøm og vind på typiske lokaliteter brukt til akvakultur. Dette kan bidra til å unngå feilklassifisering i forhold til valg av utstyr og anleggskonfigurasjon.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

1

ISBN

9788214049176

Vis denne publikasjonen hos Cristin