Til hovedinnhold
Norsk English

Informasjonsinnsamling om havbrukskonstruksjoner våren 2001

Sammendrag

Denne rapporten er basert på materiale innsamlet våren 2001. Målet for arbeidet har vært å kartlegge havbruksteknologiske produkt og produsenter over hele verden med henblikk på å synliggjøre dagens teknologi både mht. tekniske løsninger og utseende. I hovedsak er det benyttet internett, men det er også foretatt søk i tidsskrifter og fagskrifter, og i noen tilfeller direkte kontakt med aktører. Hvert produkt eller produsent har fått sitt eget datablad med eget arkivnummer. Databladene utgjør hoveddelen av rapporten, og er inndelt som følger: 1. Norske 2. Utenlandske 3. Identifiserte aktører som en ikke har fått kontakt med eller tilbakemelding fra. I tillegg til rapporten foreligger to permer der utfyllende opplysninger er presentert.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • SINTEF Ocean

År

2001

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin