Til hovedinnhold
Norsk English

EnviFish

Sammendrag

Rapporten dokumenterer dataverktøyet EnviFish, et tidligprosjekteringsverktøy, som er laget i forbindelse med SIP’en ”Bærekraftig utvikling”. Programmet er skrevet i Visual Basic og all kode er lagt ved i vedlegg.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tom Arne Pedersen
  • Petter Staal
  • Anders Ytterland

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214014824

Vis denne publikasjonen hos Cristin