Til hovedinnhold
Norsk English

SNURREVADFISKERI — REDSKAP OG OPERASJON Resultater av spørreundersøkelser blant utvalgte snurrevadfartøyer i Vesterålen

Sammendrag

Det er i denne rapporten foretatt en oppsummering av diverse fartøy-, drifts-, fangst- og redskapsdata innhentet fra snurrevadfiskeri, i hovedsak gjennom pågående kvalitetsprosjekt som Foredlingsavdelinga i SFH er ansvarlig for. Hele 12 fartøy er med i den innledende undersøkelsen, mens ca. halvparten er blitt mer grundig fulgt opp med mer inngående kartlegging og dataregistrering (fangstkvalitet). Skippere fra seks snurrevadfartøy har fylt de spesielle skjema med spørsmål om redskap og operasjon. Disse svarene er gjengitt for hvert fartøy i vedlegg A. I tillegg er det foretatt en enkel oppsummering av noen hovedparametere for fartøy, utstyr og fiskeredskap (snurrevad not). I kapittel 2 er det så samlet en del bilder fra ulike snurrevadfartøy under torskefiske i Vesterålen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard L. Aasjord

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin