Til hovedinnhold
Norsk English

MJOSUND MEDIUMSPEED KYSTFISKEBÅTER Evaluering av to nybygg på 43 og 49 fot lengste lengde med hensyn på fart, forbruk, sjøegenskaper og diverse HMS-forhold

Sammendrag

Denne rapporten inneholder en oppsummering av resultater fra ulike fagrapporter med kortfattede presentasjoner av ulike måleresultater, analyser og vurderinger for to stk. såkalte Mjosund medium speed kystfiskebåter. MS ""Bjørnson"" på 43 fot lengste lengde og MS ""Josberg"" på 49 fot lengste lengde. Flest målinger, analyser og annen dokumentasjon er utført og samlet ombord på den nyeste båten, MS ""Josberg"". Disse medium speed fiskebåtene oppnår en toppfart på 14 - 16 knop avhengig av samlet vektsdeplasement, mens den økonomiske farten for MS ""Josberg"" ligger på 9 til 11 knop og da med et målt forbruk på 30 til 70 liter/time. Fullskalaforsøk og teoretiske beregninger viser at ""Josberg"" har meget gode sjøegenskaper i motsjø. De teoretiske analysene viser videre at ""Josberg"" har mindre bevegelser i motsjø enn to andre sammenlignbare fartøy i samme lengdegruppe (46 - 49 fot). Også MS ""Bjørnson"" kommer relativt godt ut på målte og beregnede sjøegenskaper. Kystfiskebåten MS ""Josberg"" er godt planlagt, arrangert og utrustet på hoveddekk, i maskinrom, innredning og lasterom, noe som gjør denne nyskapningen til en sikker og effektiv arbeidsplass for aktive kyst- og bankfiskere. Noen begensninger for Mjosund medium speed (halvplanende): En velutrustet fiskefartøy medfører et relativt stort deplasement som gir en noe lavere marsjfart enn for et såkalt helplanende fiskefartøy. Disse mediumspeedbåtene har gode sjøegenskaper både på hiv, stamp og rull, men relativt krappe rullebevegelser. Rullebevegelene kan effektivt dempes ved installasjon av en riktig dimensjonert rulledempingstank, forutsatt at stabilitetskrav er oppfylt. Medium speed fiskebåter vil videre ha visse begrensninger på aktive driftsformer som snurrevad og not, dette på grunn av økte utstyrsvekter, redusert fart og redusert stabilitet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard L. Aasjord

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214049091

Vis denne publikasjonen hos Cristin