Til hovedinnhold
Norsk English

Bruk av brenselceller om bord i fiskefartøy

Sammendrag

Rapporten summerer opp resultatene fra forprosjektet Bruk av brenselceller om bord i fiskefartøy. I prosjektperioden ble det innledet et nært samarbeid med NTNU som medførte en grundig gjennomgang av alt som har med brenselceller og dagens status innen bruk av denne teknologien inn mot fiskeflåten å gjøre. Arbeidet endte opp med en omfattende rapport som student Knut Tore Aurdal skrev i forbindelse med sin prosjektoppgave. Denne rapporten er vedlagt som fagrapport. Hovedkonklusjonen etter dette arbeidet er at det foregår svært mye interessant angående utvikling av brenselceller, men med dagens priser på utstyret er dette for kostbart til å anvendes i fiskeflåten. Den mest nærliggende anvendelsen av brenselceller vil være å bruke disse for dekning av hjelpekraft (strømproduksjon) om bord i fiskefartøy som i dag anvender dieselaggregat. Et annen mulighet er å bygge et mindre fiskefartøy (sjark) for å teste ut muligheten for å anvende en standard hydrogenbasert brenselcelle. Dette er tidligere beskrevet og Norges forskningsråd innvilget prosjekt på temaet. Dette prosjektet kom ikke i gang på grunn av at kravet til egenfinansiering var for høyt. Da dette prosjektet ble foreslått skulle det kobles til Utsiraprosjektet der de skulle produsere hydrogen fra kraft generert av vindmøller.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut Tore Aurdal
  • Håvard Røsvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046304

Vis denne publikasjonen hos Cristin