Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk sortering av hel sild og makrell - grunnbevilgningsprosjekt

Sammendrag

Vi har valgt å arbeide med automatisk sortering av pelagisk fisk. Først er det gjort en forundersøkelse på generelle applikasjoner hvor robotstyring er anvendt. Deretter er det beskrevet prinsipielt hvordan vi ser for oss den totale løsningen for automatisk sortering i forhold til skade og størrelsesavvik av hel sild og makrell. Avdekking av behov og utvikling av ide stammer fra det utviklingsarbeid som avdelingen har gjort gjennom flere år mot pelagisk industri. Videre er det utviklet og beskrevet et prinsipp med resultater fra utprøving av maskinsyn for deteksjon av skader på hel pelagisk fisk. Til slutt er det beskrevet forsøk med resultater fra bruk av NMR-mouse for måling av fett i hel pelagisk fisk.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin