Til hovedinnhold
Norsk English

VESTLANDSPROGRAMMET FOR NYE OPPDRETTSARTER Bakgrunnsdokument - Nye arter

Sammendrag

I forbindelse med forprosjektet for Vestlandprogrammet for nye oppdrettsarter er det foretatt en gjennomgang av tretten marine arter: Torsk, kveite, flekksteinbit, piggvar, lysing, hyse, sei, blåskjell, stort kamskjell, flatøsters, hummer, kråkeboller og berggylte. Regionale fortrinn for oppdrett og dyrking av nye arter på Vestlandet er identifisert. Gjennomgangen av artene omfatter status, potensial innen marked og økonomi, operasjonelle utfordringer, regionale fortrinn og forsknings- og utviklingsbehov. Artene er kategorisert i fire ulike kategorier basert på potensial og seks arter er foreslått for spesiell oppfølging mot kommersialisering i Vestlandsprogrammet: Torsk, flatøsters, hummer (landbasert), kamskjell (havbeite), kveite og blåskjell. Næringsmål, tiltak og en mulig førstehåndsomsetning i 2010 er antydet for hver av de seks artene. På basis av en førstehåndsomsetning på 875 millioner kroner i 2010 samlet for de seks artene er en verdiskaping i form av bidrag til BNP og antall årsverk beregnet, inkludert ringvirkninger i andre næringer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ulf Winther
  • Merete Gisvold Sandberg

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214039487

Vis denne publikasjonen hos Cristin