Til hovedinnhold
Norsk English

Research Field 2 - Sensors and measuring techniques: An overview Strategic Institute Program: "Efficient and economic sustainable fish processing industry"

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over ulike måleprinsipper og sensortyper som en kunne tenke seg å anvende i forbindelse med automatisert prosessering av fersk fisk. Aktuelle brukere av slik teknologi er fiskemottak, slakteri- og foredlingsbedrifter (filet). Måling av ferskhet og bederving er således ikke inkludert i denne sammenheng. Med dagens teknologi peker to måleteknikker seg ut som spesielt aktuelle. Dette er maskinsyn og NIR. Maskinsyn er valgt som tema for PhD-kandidat innen RF 2 innen Strategisk Institutt Program 2001-2005.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ulf Gøran Erikson

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A25208

Vis denne publikasjonen hos Cristin