Til hovedinnhold
Norsk English

Produkt- og markedsutviklingsprosjekt for krabbe (taskekrabbe Cancer pagurus)

Sammendrag

Norsk krabbeindustri mottok i år 2005, 5 233 tonn med krabbe. Mottaksvolumet har økt jevnt siden år 2000 da det ble mottatt 3 000 tonn. Norsk krabbekvantum utgjør likevel mindre enn 59 ‰ av verdens krabbefangst. Industrien i Norge er preget av høy grad av partering, men andelen av ferdige konsumentprodukter er liten. Markedssituasjonen for flere industrielle halvfabrikata er varierende og dels vanskelig. Produkt- og markedsforhold for de mest vanlige produkter er beskrevet. Næringsinnhold (Fett og protein, vitaminer, mineraler og sporelementer) er analysert i de mest vanlige industrielle krabbeprodukter. Krabbeprodukt er en meget god kilde for kalsium, viktige mineraler og sporelementer, og vitaminene E og B12. Krabbe er proteinrik mat med fettsyresammensetning på linje med andre sunne sjømatprodukter. Separate delrapporter: - Utnyttelse av biprodukter fra krabbeforedling. Delprosjekt under Produkt- og markedsutviklingsprosjekt for krabbe (taskekrabbe) - Rapport fra markedsreise juni 2005. Frankrike - Portugal - Spania - Italia

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214038588

Vis denne publikasjonen hos Cristin