Til hovedinnhold
Norsk English

Food Law og sporbarhet - hva kreves?

Sammendrag

EU vedtok i 2002 Food Law som omfattet all tidligere lovgivning for næringsmiddelproduksjon. Food law er basert på et helhetssyn, som dekker hele spekteret av ulike forhold fra jord / fjord til bord og omfatter hele matkjeden, dvs. den går fra primærproduksjonen av næringsmidler og fôr og helt fram til salg av matvarer til forbruker. Denne loven er gjeldende innen EU og for import inn til EU fra 1.januar 2005. Norges nye Matlov som ble gjeldende fra 1. januar 2004 har i vesentlig grad tatt hensyn til krav og innhold i Food Law. I denne artikkelen vurderer SINTEF Fiskeri og Havbruks ulike sporbarhetsnivåer og systemer i forhold til minimumskravene i Food Law. I tillegg sammenholdes kravene i Food Law og kravene i den europeiske sporbarhetsstandarden TraceFish.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hanne Digre
  • Eskil Forås
  • Jostein Storøy

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035309

Vis denne publikasjonen hos Cristin