Til hovedinnhold
Norsk English

Medisiner om bord på fiskefartøy - innhentede brukererfaringer - fase I Åpen utgave

Sammendrag

Det er foretatt brukerintervjuer omkring krav til medisiner og erfaringer med medisinbruk om bord, av en rekke skippere og noen redere på kystfiskebåter og større havgående linebåter, ringnotbåter og trålere/fabrikkskip. De aller fleste driftsgrupper er derved dekket opp. Også fagpersoner på landsiden er blitt intervjuet om status og deres syn på dagens medisinkrav. Det framkommer at mange skippere og redere fra alle fartøygruppene er sterkt misfornøyd med dagens medisinkrav og praktiseringen mot fiskeflåten, men dette gjelder ikke alle. Noen er også fornøyd med den medisinske utrustningen de har om bord. Misnøyen fra brukerhold går generelt på krav om type og mengde av en del medisiner som det er sjelden eller aldri behov for om bord på de ulike fartøygruppene. Alle synes det er sløsing med deres økonomiske ressurser når store mengder medisiner årlig må skiftes ut, kastes og fornyes. Fiskerne vil heller betale for riktig type og mengde av medisiner og medisinsk utstyr som de på bakgrunn av erfaring vet med stor sannsynlighet at de vil få bruk for. Flere rederier har inngått avtaler med firma med sjøfartsmedisinsk kompetanse om bruk av deres kunnskap både på medisinvalg, oppdatering av medisinkista, kjøp av programsystem for kontroll og kvalitetssikring samt kursing og opplæring. Skipsmedisinforskriften og praktiseringen av denne, synes urimelige på flere områder og en bør vurdere norsk handlingsrom (innenfor EØS avtalen), samt gjøre endringer der det er mulig og der behovet synes størst. Det anbefales at utredningsarbeidet videreføres.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Turid Myhre
  • Halvard L. Aasjord

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033101

Vis denne publikasjonen hos Cristin