Til hovedinnhold
Norsk English

Krefter og fartøybevegelser under haling av garn. Tokt med ""Måtind"" på Bleiksdjupet 29.09 — 6.10. 2004

Sammendrag

Den foreliggende rapporten beskriver gjennomføring og resultater av et prosjekt for å kartlegge sammenhengene mellom strekkbelastninger i iletau og fartøybevegelser, i tillegg til oseanografiske målinger for blant annet å kunne bestemme temperatur på bunnen, strømhastighet etc, samt å kunne beregne synkehastigheten til den delen av garnet der måleutstyret var festet. Dokumentert viten om synkehastighet og synkeforløp til garnlenker i fiske etter torsk, sei og blåkveite er ny i norsk sammenheng. Det er rimelig å anta at slik kunnskap kan gjøre fiskeren bedre i stand til å ta forholdsregler ved setting som reduserer faren for garntap. Registreringene ble utført på et tokt med fiskefartøyet ""Måtind"" fra Bleik i Andenes kommune i perioden 29. september t.o.m. 6. oktober 2004. Fartøyet var innleid av Fiskeridirektoratet. Målingene som er utført viser nivåforskjellene i strekkbelastninger i blåkveite- og torskegarns iletau, og hvordan disse belastningene påvirkes av sjøgang. Målingene viser at fartøyets bevegelser i sjøgang introduserer store variasjoner i strekkbelastningene i iletau og telner. Det er videre anskueliggjort hvor nyttig det kan være å ha en strekkindikator til å gi nøyaktige og momentane opplysninger om strekket i iletau / telner under innhaling. Våre målinger bekrefter fiskernes antagelser om at strømhastigheten ved bunnen på større dyp er liten.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Birger Enerhaug

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214035333

Vis denne publikasjonen hos Cristin