Til hovedinnhold
Norsk English

Stabilitet og sikkerhet for havbruksflåter i sjøgang

Sammendrag

Studiet bidrar til å bedre krav til dokumentasjonsunderlaget og derigjennom totalsikkerhet for havbruksflåter. Arbeidet er konsentrert opp mot stabilitets- og fribordskrav gitt av ny norsk standard for flytende oppdrettsanlegg, NS9415. Ved hjelp av en anonym eksempelflåte har vi vurdert stabilitet, hydrodynamikk og sikkerhetskrav for havbruksflåter opp mot eksponeringsgrad. I NS9415 er eksponeringsklasse til en forflåte bare knyttet til fribordsformelen. Standarden inkluderer ingen andre kriterier for vurdering av sikkerhetsnivået til en forflåte i høye og steile bølger. Det er brukt avanserte beregningsverktøy på linje med kvalitetskravene i offshoreindustrien. En har spesielt lagt vekt på sikkerhetsaspekter som funksjon av bølgeeksponeringsgrad. Beregningene indikerer at faren er stor for overslag av vann til tross for tilstrekkelig fribord i følge NS9415. Analysen viser også at eksempelflaten har tilstrekkelig stabilitet i alle testkondisjoner og klart bedre enn det standarden krever. Flaten har også god bevegelskarakteristikk i relativt eksponerte forhold. Konsekvensen av vannnoverslag er vurdert og eksempelflåten har god synkesikkerhet ved vannoverslag. Det understrekes derimot at eksempelflåten har høyere sikkerhet enn gjennomsnittelig standard for forflåter.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jørgen R. Krokstad
  • Morten Lønseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean

År

2003

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214033039

Vis denne publikasjonen hos Cristin