Til hovedinnhold
Norsk English

Elektrobedøving av sei

Sammendrag

Med utgangspunkt i tidligere forsøk med elektrobedøving av sei, var målsettingen for dette arbeidet å undersøke om det var forskjeller i graden av kvalitetsfeil når sei ble elektrobedøvd på følgende to måter:(a) elektrobedøveren koples opp med henholdsvis (+) og (-) elektroder på annenhver rekke(b) transportbåndet (-) var motelektrode til rekkene (+) Tre ulike spenningsnivå (40, 70 og 100 V), samt om fisken var utmattet eller ustresset før bedøving ble også sammenlignet.Kort oppsummert viste forsøket at med unntak av en forsøksgruppe (elektrobedøving av stresset fisk ved 40 V), ble det i ulik grad observert at elektrobedøving av sei førte til ryggknekk og bloduttredelser. I alle tilfeller hvor ryggknekk ble observert, skjedde dette på kun ett punkt og på tilnærmet samme sted på ryggraden (om lag 1/3 av fiskens totale lengde regnet fra halefinnen).  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214056426

Vis denne publikasjonen hos Cristin