Til hovedinnhold
Norsk English

Hurtig innsalting av sildefilet

Sammendrag

Rapporten beskriver forsøk med hurtig innsalting av sildefilet. Hurtig innsalting blir sett på som alternativ til dagens forlakingsprosess. Man ønsker å undersøke hvor raskt man kan oppnå 7 % saltinnhold i filetene. Lavt vekttap er ønskelig, og forsøket gjennomføres med forskjellige konsentrasjoner saltlake. Man ønsker å finne en gunstig kombinasjon av hurtig innsalting og lavt vekttap.   Resultatene viser at prosessen for hurtig innsalting er effektiv. Det er imidlertid relativt store vekttap ved oppnådde 7 % saltinnhold. Prosesser kjørt med lavere saltkonsentrasjon har vektøkninger, men har ikke oppnådd 7 % saltinnhold ved forsøkets slutt.   

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Topper Breien Willian

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214056402

Vis denne publikasjonen hos Cristin