Til hovedinnhold
Norsk English

Takstsystemet for poliklinisk radiologi. Forslag til løsning for 2004

Sammendrag

STF78 A055803 SINTEF Helse Pasientklassifisering og finansiering fikk høsten 2003 forespørsel om å utarbeide et forslag til ny versjon av takstsystemet for poliklinisk radiologi for 2004 (LabTakst 2004). Denne skulle basere seg på forslaget til LabTakst 2003. LabTakst 2003 ble imidlertid ikke innført i 2003. Av tidshensyn ble det kun foretatt en oppdatering av grupperingslogikk, kontrollrutiner og enhetspris. Kostnadsvektene ble, sammen med grupperingslogikk og kontrollrutiner, revidert høsten 2002, og det er derfor ikke foretatt noen endringer av kostnadsvektene i denne omgang. Det var kun mindre endringer i kodeverket NORAKO fra foreslått 2003-versjon til 2004-versjonen. Endringene som kom i forslaget til 2003-versjonen ble allerede tatt hensyn til i LabTakst 2003.Også når det gjelder grupperingslogikk og kontrollrutiner var mange av endringene i LabTakst 2004 allerede inkorporert i den ikke-innførte LabTakst 2003. Det som var nytt var knyttet til (1) særskilte rutiner når det benyttes flere prosedyrekoder som angir kontrastbruk, (2) aggregeringsregler når organkodene inneholder identiske prosedyrekoder og (3) særskilte regler når det er registrert både IV og ANG ved to eller flere MR-undersøkelser. Hovedproblemet med LabTakst 2004 har vært beregning av korrekt enhetspris for både offentlig og privat sektor. Av ulike årsaker, som er dokumentert i denne rapporten, ble gjeldende enhetspris først fastsatt i mars 2004.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Lars Rønningen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214038324

Vis denne publikasjonen hos Cristin