Til hovedinnhold
Norsk English

Fremskrivning av behovet for sykehustjenester 2003-2020. Østfold, Oslo/Akershus og Hedmark/Oppland

Sammendrag

STF78 A055802 Rapporten er en videreføring av et tidligere arbeid i Helse Øst, og gir en fremskrivning av behovet for sykehustjenester (heldøgnsopphold, dagopphold og sengebehov) for befolkningen i Østfold, Oslo/Akershus og Hedmark/Oppland i 2010 og 2020. Utgangspunktet er pasientdata fra Norsk pasientregister for 2003, og Statistisk Sentralbyrås befolkningsfremskrivning 2002-2050, alternativ MMMM (middels nasjonal vekst). I tillegg er det forutsatt endring i behandlingspraksis (kortere liggetid og mer dagbehandling) og endring i behov for ulike medisinske fagområder.  Dersom befolkningen bruker sykehus i samme omfang i 2020 som i 2003, og behandlingspraksis ikke endres, blir det behov for 129 flere senger for befolkningen i Østfold, 536 for Oslo/Akershus og 126 for Hedmark/Oppland. Med overgang fra døgn- til dagbehandling etter nærmere beskrevne scenarier og redusert liggetid for pasienter som fortsatt må innlegges, reduseres tallene til 78 (Østfold), 352 (Oslo/Akershus) og 57 (Hedmark/Oppland).  Fra 2025 og utover vil de store fødselskullene etter 2. verdenskrig melde seg med full tyngde i helsesektoren, og skape ytterligere etterspørsel. Foreløpig er det imidlertid ikke regionaliserte befolkningsfremskrivninger tilgjengelig som muliggjøre nærmere analyser av dette forholdet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78K012.30

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stein Ø Petersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 A055802

ISBN

8214037832

Vis denne publikasjonen hos Cristin