Til hovedinnhold
Norsk English

Speedsjarken Vårstev av Napp - om fartøyutvikling og driftserfaringer - fase I

Sammendrag

Dette prosjektet har hatt som mål å følge opp en ny type 36 fots speedsjark for å dokumentere skipstekniske og driftsmessige egenskaper ved konvensjonell linedrift. Det spesielle ved denne båten er nytt skrogdesign og bruk av to-motoranlegg med to vannjeter samt en senkekjøl midtskips. Oppfølgingen har foregått ved faglig rådgivning inkludert diverse stabilitetsanalyser, erfaringsinnhenting fra skipper/reder og byggeverft, samt innhenting av måledata fra feltforsøk.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvard Laurits Aasjord
  • Birger Enerhaug

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214056396

Vis denne publikasjonen hos Cristin