Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge. 1. halvår 2005

Sammendrag

STF78 A055505 Norsk pasientregister presenterer med dette aktivitetstall for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) for 1. halvår 2005. Formålet med rapporten er å formidle noen utvalgte hovedtall for aktiviteten, samtidig som NPR til en viss grad ønsker å dokumentere innhold og kvalitet i datamaterialet. Det har ikke vært et siktemål å analysere verken forskjeller mellom institusjoner eller si noe om utviklingstrekk i sektoren. Her viser vi bl.a. til de årlige SAMDATA-rapportene.  Når det gjelder beskrivelse av datakvalitet, er denne rapporten ett supplement til rapporten ’Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge Driftsåret 2004’. Uttrekket av data for 1. halvår 2005 fra systemet BUP-data er gjort med det samme uttrekket som data for driftsåret 2004. Uttrekket har feil/problemer som spesielt slår ut for institusjoner som har levert data fra flere omsorgsnivå i samme fil. Tall fra flere av institusjonene avviker derfor også denne gangen fra de reelle tallene. NPR anbefaler at tallene i rapporten blir brukt med forsiktighet.  Rapporten inneholder foreløpig statistikk for aktiviteten innenfor psykisk helsevern for barn og unge i 1. halvår 2005. Tabellene omfatter antall pasienter, antall henvisningsperioder, antall episoder, antall direkte tiltak og antall indirekte tiltak. Aktivitetstall for 1. halvår 2004 er også med i tabellene, og det er beregnet %-vis endring. Tallene som presenteres i rapporten er tallene slik de er rapportert fra den enkelte institusjon. Ulik registreringspraksis i sektoren fører til at tallene ikke alltid er sammenlignbare dersom en ønsker å sammenligne mellom institusjoner. Det har vært en økning i antall tiltak fra 1. halvår 2004 til 1. halvår 2005. Institusjonene forklarer denne økningen med økt aktivitet og økt fokus på registrering av tiltak. Noen institusjoner har hatt nedgang i antall tiltak, bl.a. pga langtidssykemeldinger, permisjoner, mangel på personell, organisasjonsendringer o l. I tillegg har de nye refusjonsreglene
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Elinor Mogseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214038413

Vis denne publikasjonen hos Cristin