Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitetsdata - psykisk helsevern for voksne. Årsdata 2004

Sammendrag

STF78 A055504 Denne rapporten utgis av SINTEF Helse Norsk pasientregister. Formålet med rapporten er å rette søkelyset mot datakvaliteten på aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne samt å presentere noen utvalgte aktivitetstall for driftsåret 2004.Alle helseforetak rapporterte data for 2004. Kun to institusjoner direkte underlagt regionale helseforetak klarte ikke å rapportere data. Bare 11 av 32 rapporteringsenheter leverte både gammelt og nytt format som foreskrevet.  På rapporteringstidspunktet var to rapporteringsenheter godkjent for leveranse på XML.24 av 109 døgnenheter hadde utilfredsstillende kvalitet på de rapporterte aktivitetsdata. Det er noe forbedring når det gjelder koding av hoveddiagnose, andelen av opphold hvor det ikke er kodet hoveddiagnose har gått ned. Det er videre en svak forbedring når det gjelder koding av spesialistvedtak og tilleggskriterier, mens dette ikke gjelder for henvisningstype. Det er en større andel av oppholdene hvor det ikke er kodet henvisningstype.Sammenlignet med 2003 har antall utskrivinger i de sammenlignbare tall gått opp med 5 prosent, antall oppholdsdøgn gått noe ned og gjennomsnittlig liggetid har gått ned

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ketil Rudjord
  • Inger Nybrodahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214037964

Vis denne publikasjonen hos Cristin