Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge. Driftsåret 2004

Sammendrag

STF78 A055503 Norsk pasientregister presenterer med dette aktivitetstall for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) for 2004. Formålet med rapporten er å formidle noen utvalgte hovedtall for aktiviteten i 2004. NPR ønsker også til en viss grad å dokumentere innhold og kvalitet i datamaterialet. Det har ikke vært et siktemål å analysere verken forskjeller mellom institusjoner eller si noe om utviklingstrekk i sektoren. Her viser vi bl.a.til de årlige SAMDATA-rapportene. Rapporten inneholder foreløpig statistikk for aktiviten innenfor psykisk helsevern for barn og unge i 2004.  Tabellene omfatter antall pasienter, antall henvisningsperioder, antall episoder, antall direkte tiltak og antall indirekte tiltak. Aktivitetstall for 2003 er også med i tabellene, og det er beregnet %-vis endring. Tallene som presenteres i rapporten er tallene slik de er rapportert fra den enkelte institusjon. Ulik registreringspraksis i sektoren fører til at tallene ikke alltid er sammenlignbare dersom en ønsker å sammenligne mellom institusjoner.  Det har vært en økning i antall tiltak fra 2003 til 2004. Institusjonene forklarer denne økningen med økt aktivitet og økt fokus på registrering av tiltak. Noen institusjoner har hatt nedgang i antall tiltak, bl.a. pga langtidssykemeldinger, permisjoner, mangel på personell, organisasjonsendringer o l.Institusjonene tok i bruk en ny versjon av pasientsystemet BUPdata før årsdatafilene for 2004 ble tatt ut. Ved overgang skulle institusjoner med flere omsorgsnivå gjøre en oppdatering/rydding slik at episoder og kontakter ble knyttet til riktig omsorgsnivå. Ikke alle insitusjonene ble ferdig med dette arbeidet før årsfil ble tatt ut. Manglende oppdatering/rydding har ført til at kontakter ikke er knyttet til riktig omsorgsnivå, bl.a. har flere institusjoner varslet at de ikke har så mange kontakter i døgnepisoder som tallene fra filene viser. Dette betyr igjen at antall pasienter per omsorgsnivå kan avvike fra det institusjonene egentlig har hatt.  N
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Elinor Mogseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214037956

Vis denne publikasjonen hos Cristin