Til hovedinnhold
Norsk English

Aktivitetsdata for somatiske sykehus driftsåret 2004

Sammendrag

STF78 A055502 Den samlede veksten i aktiviteten ved de somatiske sykehusene fra 2003 til 2004 var på 4,3 prosent. I 2004 er det i alt 11 nye private institusjoner som leverer pasientdata til Norsk pasientregister sammenlignet med 2003. Holder man disse oppholdene ved de nye private institusjonene utenfor sammenligningen, vil den totale økningen i antall opphold fra 2003 til 2004 være på 3,6 %. Den sterkeste aktivitetsveksten er innenfor dagopphold innlagte (dialyse og rehabilitering) som øker med 11,1 %, noe som utgjør 42 prosent av den samlede aktivitetsveksten. Poliklinisk dagbehandling (dagkirurgi og cytostaticabehandling) øker med 8,6 %, mens økningen i heldøgnsoppholdet er på 1,6 % i samme periode. Dette utgjør henholdsvis 34 prosent og 24 prosent av aktivitetsveksten fra 2003 til 2004. Ser man på dagopphold innlagte og dagbehandling poliklinikk samlet, øker denne aktiviteten med 9,8 prosent fra 2003 til 2004, noe som utgjør 76 prosent av den totale aktivitetsveksten. I tillegg øker antallet polikliniske konsultasjoner totalt med nesten 134 000 konsultasjoner fra 2003 til 2004, noe som tilsvarer en aktivitetsvekst på 4,1 %. Dersom vi ser på den samlede aktivitetsveksten inklusive fødestuer fordelt per helseregion, ser vi at institusjonene i Helse Vest RHF har størst prosentvis aktivitetsøkning av d efem RHF-ene i perioden med 6,0 %, mens Helse Nord RHG har minst økning med 1,3 % (tabell 3). Aktivitetsveksten i Helse Øst RHF utgjør den største andelen av aktivitetsveksten med 32 prosent, mens veksten i Helse Nord RHF utgjør minst med 3 prosent.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78J0032

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Erik Sverrbo
  • Turid Bugge Strøm
  • Torunn Varmdal

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 A055502

ISBN

8214037778

Vis denne publikasjonen hos Cristin