Til hovedinnhold
Norsk English

En beskrivelse av fem akuttenheter for ungdom i psykisk helsevern for barn og unge i 2004

Sammendrag

STF78 A055026 Rapporten er en samlet beskrivelse av fem akuttenheter for ungdom innen psykisk helsevern for barn og unge, og redegjør for tilstanden i 2004. Beskrivelsene er utarbeidet av hver av  de fem enhetene, hvor en har samarbeidet nært om hvilke tema beskrivelsen skulle dekke. Denne rapproten er den andre i en rekke planlagte publikasjoner hvor en vil studere akuttilbudet for ungdom (se Birkhaug et al. 2005 for status 2003). Av særlige endringer i årets rapport er:en betydelig forbedring av pasientopplysningene en mer utdypende beskrivelse av skoletilbudet ved de fem enheteneProsjektet ""En multisenterstudie av akuttilbudet for ungdom innen psykisk helsevern for barn og unge"" er et samarbeid mellom Ungdomspsykiatrisk klinikk Lørenskog. Ungdomspsykiatrisk klinikk i Bodø, Ungdomsenheten i Drammen, Akuttposten ved BUP klinikk i Sør-Trøndelag og Ungdomspsykiatrisk akuttenhet ved Ullevål universitetssykehus. Prosjektet inngår som en del av prosjektet ""Evaluering av akuttpsykiatriske tilbud"", ledet av SINTEF Helse, finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. Enhetene har i 2004 og 2005 fått delfinansiering fra hhv. R.BUP Øst og Sør, R.BUP Midt-Norge og i 2005 også fra R.BUP Nord.  Multisenterstudiet har så langt to hovedproblemstillinger:Hva kjennetegner akuttilbudet for ungdom? Hvilke konsekvenser gir de ulike organisasjons- og arbeidsformene? I prosjektbeskrivelsen (kap. 6) er begge disse belyst i kombinasjon i flere undertema. Prosjektet har i den første deskriptive fasen belyst to hovedområder; en beskrivelse av akuttilbudets organisasjon i hvert fylke samt beskrive sentrale trekk ved pasientstrømmen ved akuttilbudet for ungdom. Et viktig delmål med fase 1 har vært å øke kvaliteten på de pasientadministrative opplysningene. I tillegg er det også arbeidet med å bygge opp en felles litteraturbase om akuttilbudet for ungdom. Hoved-vekten har i prosjektets andre fase vært å samle inn opplysninger om hvert enkelt opphold vha. et såkalt episodeskjema, som del av Ev
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

 • SINTEF AS / 78I002
 • SINTEF AS / 78i002

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Kari Birkhaug
 • Lise Baklund
 • Andreas Bolgien
 • Kjersti Heberg
 • Anne Marie Hesle
 • Gunnar Jensen
 • Kjersti Karlsen
 • Kjetil Nilssen
 • Pål M. Olstad
 • Liv Ristvedt
 • Tarje Tinderholt
 • Per Kristian Vistung
 • Mari Leer Øyaas
 • Trond Hatling

Institusjon(er)

 • SINTEF Digital / Helse
 • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 A055026

ISBN

8214038391

Vis denne publikasjonen hos Cristin