Til hovedinnhold
Norsk English

Samdata Spesialisthelsetjenesten 2004

Sammendrag

STF78 A055024 Formålet med denne rapporten er å gi en kortfattet beskrivelse av utviklingen i den samlede spesialisthelsetjenesten i perioden fra 2001 til 2004. I kapittel 1 setter rapporten fokus på forholdet mellom spesialisthelsetjenestens ulike sektorer (somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern) og endringer i hver av sektorene i perioden fra 2001 til 2004. I kapittel 2 og 3 beskrives både generelle og spesielle utviklingstrekk i tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester i perioden etter eierskapsreformen for henholdsvis somatisk spesialisthelsetjeneste (kapittel 2) og for psykisk helsevern (kapittel 3). I perioden fra 2001 til 2004 har den prosentvise økningen i driftsutgiftene vært noe større for den somatiske spesialisthelsetjenesten (12,9 prosent) enn for psykisk helsevern (11,4 prosent). Forskjellen kan knyttes til utviklingen fra 2003 til 2004. Forskjellene mellom sektorene med hensyn til prosentvis økning av driftskostnadene gjelder ikke alle regionene. I Helse Vest har driftskostnadene per innbygger til økt mer for psykisk helsevern enn for den somatiske spesialisthelsetjenesten. I to av regionene (Helse Nord og Helse Sør) har den prosentvise økningen i driftskostnader per innbygger til somatikk og psykisk helsevern vært like stor. Ratene for årsverk har også økt noe sterkere innen den somatiske spesialisthelsetjenesten enn for psykisk helsevern i perioden fra 2001 til 2004.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Beate Margrethe Huseby

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SAMDATA (SINTEF Helse)

ISBN

8214038359

Vis denne publikasjonen hos Cristin