Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? Evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet

Sammendrag

STF78 A055019 Undersøkelsen fokuserer på det tverrfaglige samarbeidet, tilgjengeligheten og kontinuiteten i fastlegens tilbud til barn og unge med psykiske problemer. Hovedmålet er å kartlegge i hvilken grad, - og hvordan fastlegen samarbeider med andre instanser i forhold til tiltak overfor målgruppen, samt studere hvilken rolle fastlegen har i dette arbeidet.  Studien reiser følgende hovedproblemstillinger:Hvilket ansvarsforhold og hvilken rolle har fastlegen som aktør i tiltak for barn og unge med psykiske problemer? Hvilke forhold hemmer /fremmer det tverrfaglige samarbeidet, tilgjengelighet og kontinuitet i fastlegens tjenestetilbud?Har innføring av fastlegeordningen gitt endringer når det gjelder det tverrfaglige samarbeidet, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet?I hvilken grad er brukerne tilfredse med tilgjengelighet til tjenesten, kontinuitet i tjenestetilbudet, informasjon og medvirkning, samt fastlegens samarbeid med andre instanser?Undersøkelsen er inndelt i to delstudier. Delstudie 1 omfatter 38 intervju med hhv fastleger, helsesøstere og fagpersoner fra psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Delstudie 2 er en brukerundersøkelse gjennomført blant foresatte som har barn med psykiske problemer. Studien har omfattet i alt 980 foresatte til barn med ADHD, og 293 foresatte til barn som er pasienter i BUP.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78I01730
  • SINTEF AS / 78i01730

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Laila Tingvold
  • Helle Wessel Andersson
  • Laila Tingvold

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 A055019

ISBN

8214038316

Vis denne publikasjonen hos Cristin