Til hovedinnhold
Norsk English

Sykehusbruk blant eldre i Skandinavia i 2002

Sammendrag

STF78 A055015 NOMESKO-statistikken gir  få klare svar på spørsmålet om sykehusbruken blant eldre i Norge er høyere eller lavere enn i andre skandinaviske land. I denne rapporten analyseres derfor variasjoner i oppholds-rater, liggetid og utvalgte operasjoner for eldre i Norge, Sverige og Danmark i 2002 ved hjelp av pasientadministrative data .  Norge har høyere oppholdsrater enn de andre skandinaviske landene for eldre over 65 år m.h.t. opphold for kreftsykdommer, øyesykdommer og sykdommer i muskel-, skjellettsystem og bindevev. For kreftsykdommer fant vi imidlertid betydelig høyere poliklinikkrater i Danmark enn i Norge. Norge har lavere oppholdsrater for eldre over 65 år enn Sverige og Danmark når det gjelder opphold for endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, samt opphold knyttet til symptomer, unormale kliniske funn og laboratoriefunn. Analysene av prosedyrer viser at omfanget av hofteproteseoperasjoner, operasjoner av grå stær, bypass og PTCA, åreknuter og menisk er høyere i Norge enn i Danmark. Nivået av brystkreftoperasjoner, kneproteseoperasjoner og brokkoperasjoner er noe lavere.Forskjellene mellom landene i liggetid varierer sterkt i forhold til pasientgrupper og hovedkapitler. Norge har signifikant lengre liggetid enn Sverige og Danmark for befolkningen totalt, men forskjellene er små. For eldre over 80 år finner vi at pasienter i Danmark har signifikant lengre liggetid enn tilsvarende pasientgruppe i Norge, og ingen signifikante forskjeller mellom norske og svenske pasienter.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78H035.30

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Beate Margrethe Huseby

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF 78 A055015

ISBN

8214037921

Vis denne publikasjonen hos Cristin