Til hovedinnhold
Norsk English

Permaskjørt A3 – fullskala feltforsøk / Dokumentasjon av skjørtets påvirkning på vannstrøm

Sammendrag

Påvirkningene av et skjørt på strømbildet rundt en oppdrettsmerd ble testet og dokumentert i fullskala. Selve skjørtet skal skjerme mot lakselus og er en presenning som går ned til 5 m dybde (Permaskjørt) rundt hele merden. I vårt tilfelle, en merd med 157 m omkrets og vanlig fisketetthet. Vannstrøm mot, rundt og inn i merden med og uten skjørt ble visualisert med fargestoffet fluorescein. Resultatene ble dokumentert med kamera fra en høytstående drone og sammenlignet med måledata fra flere strømmålere. I tillegg til strøm ble flere miljødata, blant annet oksygen, også målt.Oksygenforhold ble diskutert i sammenheng med endringer observert mens skjørtet ble demontert. Det er en viss spredning i resultatene med tanke på hvordan skjørtet virker på vannstrømmen, og dette vil bli diskutert med fokus på vannutskiftning mellom inn‐ og utside av merden, spesielt i høyere vannlag. Eksperimenter viser at skjørtet generelt virker som forventet ut ifra disse modell‐ og simulasjonsforstudier som allerede er gjennomført.Dvs. at en del av vannstrømmen mot merden med skjørt blir ført rundt merden og en annen del ledes under skjørtet og inn i merdvolumet. Hvor mye vann som blir skiftet ut i merden er i stor grad avhengig av den omgivende vannstrømmen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kevin Frank
  • Lars Gansel
  • Andreas Myskja Lien

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214056341

Vis denne publikasjonen hos Cristin