Til hovedinnhold
Norsk English

Om noen vilkår for innovasjoner i fiskeflåten Forprosjekt om muligheter for innovasjon i fremtidens fiskeflåte

Sammendrag

I dette forprosjektet ble det søkt å besvare om at reduksjonen i antall fartøyer i fiskeflåten på Vestlandet kan påvirke utstyrsleverandørenes forhold til fiskeflåten som fremtidig marked og herunder redusert insentiv for utvikling av nye produkter og løsninger. Gjennom en elektronisk spørreundersøkelse gjennomført i regi av dette forprosjektet er denne hypotesen til dels avkreftet. Hos hverken fiskeflåten eller utstyrsleverandørene ses en reduksjon i antall fiskefartøyer å være synonymt med en reduksjon i nyskaping og innovasjon. Tvert imot, et flertall av respondentene uttrykker en positiv holdning til både omfanget av innovasjoner og framtidig nyutvikling, selv om antall fartøyer reduseres. Det må likevel påpekes at en reduksjon i antall fiskefartøyer reduserer utstyrsleverandørenes insentiv til å lage/utvikle sektorspesifikk teknologi og løsninger i framtiden. Både utstyrsleverandørene og fiskeflåten ser positivt på framtiden, men det stilles spørsmål med tanke på framtidig tilgang på kompetanse og arbeidskraft. Dette pekes på som to av de største flaskehalsene for framtiden, da spesielt av utstyrsleverandørene

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214056303

Vis denne publikasjonen hos Cristin