Til hovedinnhold
Norsk English

Metodikk for måling av sikkerhetsmessig utvikling i og omkring storulykkevirksomheter

Sammendrag

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i forbindelse med deres arbeid som koordinerende myndighet for storulykke-forskriften. Formålet med arbeidet har vært å identifisere hva slags informasjon som kan brukes til periodisk måling og vurdering av sikkerhetsmessig utvikling i og omkring virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier. Med utgangspunkt i en litteraturstudie av tilsvarende arbeid i andre land og en workshop med internasjonal deltakelse foreslås en tre-delt metodikk for måling av sikkerhetsmessig utvikling i og omkring storulykkevirksomheter: 1. Metode for risikoklassifisering av virksomheter2. Metode for utvikling av sikkerhetsindikatorer basert på tilsynsresultater 3. Metode for utvikling av sikkerhetsindikatorer basert på data innsendt fra virksomhetene

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214055900

Vis denne publikasjonen hos Cristin