Til hovedinnhold
Norsk English

Metodikk for måling av sikkerhetsmessig utvikling i og omkring storulykkevirksomheter

Sammendrag

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i forbindelse med deres arbeid som koordinerende myndighet for storulykke-forskriften. Formålet med arbeidet har vært å identifisere hva slags informasjon som kan brukes til periodisk måling og vurdering av sikkerhetsmessig utvikling i og omkring virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier. Med utgangspunkt i en litteraturstudie av tilsvarende arbeid i andre land og en workshop med internasjonal deltakelse foreslås en tre-delt metodikk for måling av sikkerhetsmessig utvikling i og omkring storulykkevirksomheter: 1. Metode for risikoklassifisering av virksomheter2. Metode for utvikling av sikkerhetsindikatorer basert på tilsynsresultater 3. Metode for utvikling av sikkerhetsindikatorer basert på data innsendt fra virksomhetene

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ranveig Kviseth Tinmannsvik
  • Per Richard Hokstad
  • Nicola Paltrinieri

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214055900

Vis denne publikasjonen hos Cristin