Til hovedinnhold
Norsk English

Funksjonshemmedes adgang til arbeidsmarkedet - bruk av tilretteleggingsgaranti

Sammendrag

STF78 A054511 Intensjonsavtalen mellom myndighetene og partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv (IA), er etablert som en prøveordning fra 2001 og ut 2005. Et av delmålene i avtalen er å øke andelen personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. NHOs Arbeidsmiljøfond har bedt SINTEF Helse om å undersøke om en tilretteleggingsgaranti kan bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne lettere kan få adgang til arbeidsmarkedet.Temaer som har vært belyst, er: • politiske føringer, rettigheter og virkemidler• tilgjengelighet og holdninger• erfaringer med funksjonshemmede i arbeid• hemmende og fremmende faktorer • bruk av tilretteleggingsgaranti.Undersøkelsen er gjennomført ved litteraturgjennomgang og intervjuer av personer med nedsatt funksjonsevne og ansatte i tjenesteytende etater og organisasjoner. Tilretteleggingsgarantien innebærer blant annet å vurdere behov og planlegge tiltak så tidlig som mulig. Det vil kunne sikre at nødvendige tiltak, som for eksempel hjelpemidler, er på plass når den funksjonshemmede starter i jobben. Det er en forutsetning at prinsippene om aktiv brukermedvirkning følges for at garantien skal virke etter intensjonen. Intervjuene viser imidlertid at den fysiske tilretteleggingen ikke alltid er det største problemet. Utfordringen ligger like mye i tilrettelegging på det mentale og sosiale planet, imøtekommenhet fra andre kolleger, det å føle seg trygg, kunne fungere i et sosialt miljø og ha sosial kompetanse.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78G12430

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Reidun Skøien
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 A054511

Vis denne publikasjonen hos Cristin