Til hovedinnhold
Norsk English

Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport I - status per desember 2004

Sammendrag

STF78 A054507 Helse Øst RHF er av Helsedepartementet gitt i oppdrag å lede et nasjonalt strategiarbeid innen psykisk helsearbeid. Det nasjonale strategiarbeidet innen psykisk helsearbeid er et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse (St. meld. 25). I juni 2004 ble det besluttet å følge opp tre satsingsområder innen psykisk helsevern på nasjonalt nivå med registrering over et halvt år ved alle de regionale helseforetakene på følgende områder: Etablere individuell plan (IP) for flere pasienter, redusere epikrisetid og redusere ventetid for barn og unge. I tillegg ønsker Helse Øst RHF måling i eget helseforetak av andelen pasienter med hoveddiagnose innen psykisk helsevern for voksne, og innen psykisk helsevern for barn og unge. SINTEF Helse har samlet inn og rapportert kvalitetsindikatorene til Helse Øst RHF. Dette er en første delrapport. Hovedrapporten vil bli levert i desember i 2005. Status for kvalitetsindikatorer samlet inn i siste del av 2004 er at:av pasienter i psykisk helsevern for voksne ar 26 prosent en individuell plani psykisk helsevern for barn og unge får 66 prosent av pasientene skrevet en epikrise innen en uke etter avslutning av behandling andel pasienter med hoveddiagnose i psykisk helsevern for henholdsvis voksne og barn og unge i Helse Øst RHF er 75 og 56 prosent.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tonje Lossius Husum
  • Øyvind Christensen
  • Daniel Nguyen
  • Torleif Ruud

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78 A054507

ISBN

8214037999

Vis denne publikasjonen hos Cristin