Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Molde lufthavn Årø

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Molde lufthavn Årø i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Videre er det foretatt beregninger og kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på trafikken for året 2011, samt for en prognose for 2022. Det nye støysonekartet ligger i sin helhet innenfor Molde kommune. I tillegg finnes også en summarisk oversikt av situasjon direkte før rullebanen ble forlenget i oktober 2007.
Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102002423

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2013

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

A24189

ISBN

9788214053197

Vis denne publikasjonen hos Cristin