Til hovedinnhold
Norsk English

Helse - mestring - naturopplevelse. Friluftsliv som et ledd i forebyggende og helsefremmende arbeid for personer med kroniske lidelser

Sammendrag

STF78 A054503 Den norske turistforening og Bærum sykehus har samarbeidet om å legge til rette for friluftsliv og naturopplevelser for kronisk syke. Samarbeidet har vært knyttet til sykehusets selvhjelpsprogram for kronisk syke. Denne rapporten presenterer erfaringene med turtilbudet.  Prosjektet har vært finansiert i et samarbeid mellom Den norske turistforening, SINTEF Helse og Extra-midler fra  Stiftelsen Helse og Rehabilitering
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78845006

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF78A054503

ISBN

8214036887

Vis denne publikasjonen hos Cristin